Skip navigation

Groups Workshop

Between 2.00 - 4.00pm Saturday 19 January we will hold a YesCymru Groups Workshop in Aberystwyth. We invite all YesCymru groups to attend to share ideas - and also anyone who's thinking of setting up a group.

Pwrpas y Gweithdy fydd rhannu arfer da, rhannu adnoddau YesCymru, trafod canllawiau, cydlynu amserlen gweithredu a threfnu amserlen cefnogi a chreu grwpiau newydd.
 
Hoffwn ni weld cynrychiolydd o bob grwp lleol neu adran sydd â chyfri Twitter neu Facebook yn mynychu - gall mwy nag un ymuno o bob grŵp - does dim cynfyngder ar niferoedd. Os wyddoch chi am rhywrai sydd â diddordeb mewn sefydlu grŵp, yna mae croeso i chi eu gwahodd hefyd.
 
Gofynnwn i chi roi gwybod os gallwch fynychu erbyn dydd Mawrth 15 Ionawr drwy'r digwyddiad Facebook yma, neu ebostio [email protected] ac o'r niferoedd, er mwyn i ni gael rhyw syniad bras.
 
Mae'r union leoliad yn Aberystwyth i'w gadarnhau. Byddwn yn paratoi agenda mwy manwl yn agosach at y dyddiad.
 
Edrychwn ymlaen i'ch gweld a threfnu i ymladd dros Gymru Rydd!
WHEN
January 19, 2019 at 2:00pm - 4pm
WHERE
Aberystwyth

Will you come?